Bestuursinfo

CONTACTGEGEVENS

De Dunen 7, 9281 KT Harkema

Tel. 0512-840431 of 06-83417414

Internetadres: www.despitkeet.nl

E-mailadres: info@despitkeet.nl

Facebook: www.facebook.com/spitkeet

Bankrekeningnr.: IBAN  NL 08 RABO 0304 2787 26

BESTUUR

De heer Pieter de Beer, voorzitter
De heer Simon Hoeksma, secretaris
Mevrouw Sippie Planting-Land, penningmeester
De heer Rinze Dijkstra, museale zaken
De heer Gerben de Haan, lid

ANBI

Om te voldoen aan de ANBI wetgeving, maken wij de volgende gegevens openbaar:

Algemeen document anbi gegevens

Jaarverslag 2023

Financieel verslag 2022

Beleidsplan, statuten en codes museumnorm

Via onderstaande link kunt u de volgende officiële stukken lezen:

Beleidsplan 2021-2025

Statuten

Ethische code (samenvatting)

Ethische code (uitgebreid)

Governance code (samenvatting)

Governance code (uitgebreid)

AVG

Via onderstaande link kunt u ons privacybeleid lezen:

Algemene verordening gegevensbescherming