Bestuursinfo

CONTACTGEGEVENS

De Dunen 7, 9281 KT Harkema

Tel. 0512-840431 of 06-83417414

Internetadres: www.despitkeet.nl

E-mailadres: info@despitkeet.nl

Facebook: www.facebook.com/spitkeet

Bankrekeningnr.: IBAN  NL 08 RABO 0304 2787 26

BESTUUR

De heer W. Wouda, voorzitter
De heer S. Hoeksma, secretaris
Mevrouw S. Planting-Land, penningmeester
De heer R. Dijkstra, museale zaken
Mevrouw S. Couperus-de Wind, lid
De heer G. de Haan, lid
De heer J. Mulder, lid

Dit is voor een deel een interim-bestuur dat in functie blijft gedurende het jaar 2023. Daarna komt er deels een nieuw bestuur.

ANBI

Om te voldoen aan de ANBI wetgeving, maken wij de volgende gegevens openbaar:

Algemeen document anbi gegevens

Jaarverslag 2022

Financieel verslag 2021

Beleidsplan, statuten en codes museumnorm

Via onderstaande link kunt u de volgende officiële stukken lezen:

Beleidsplan 2021-2025

Statuten

Ethische code (samenvatting)

Ethische code (uitgebreid)

Governance code (samenvatting)

Governance code (uitgebreid)

AVG

Via onderstaande link kunt u ons privacybeleid lezen:

Algemene verordening gegevensbescherming