Geschiedenis van het park

Op het terrein van het Themapark stonden tot de jaren ’60 verscheidene woningwetwoningen die gebouwd waren in het begin van de twintigste eeuw door de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA).
Omdat deze woningen toen niet meer voldeden aan de eisen van die tijd werden ze stuk voor stuk afgebroken. Toen in 1989 huisnummer 30 leeg kwam te staan zou dat ook worden opgeruimd. Hiertegen kwamen de Stichting Oud-Achtkarspelen, de S.W.A. en Dorpsbelang Harkema in verzet. Zij wilden deze woning bewaren en dan gebruiken als startpunt voor een op te richten openluchtmuseum. De plaggenhut stond al sinds 1964 op het armenkerkhof.

SWA Hûs

Er werd een plan gemaakt voor de inrichting en in 1990 werd de Stichting Friesch-Groningsche Heide ‘geboren’. Enkele jaren later kwam het Jelle Dam Hûs er bij. Deze woning werd gebruikt als ontvangstruimte. In 1998 werd het woudhuisje, het Jehannes-Hinke Hûs, herbouwd, een oorspronkelijke woning zoals die in de Friese Wouden in de 19e eeuw heel veel werden gebouwd. Toen het Jelle Dam Hûs te klein werd als ontvangstruimte (er kwamen steeds meer bezoekers) werd in 2002 het prachtige nieuwe ontvangstgebouw, het Skieppehok, gebouwd. Een geweldige vooruitgang.

Enkele jaren geleden hebben wij een holwoning, klokkenstoel en expositieruimte gebouwd. Daarna zijn er een onderduikershol en een baarhuisje bij gekomen. In 2015 kwam de Mallemolen gereed, een armenhuis met vier eenkamerwoningen dat eens aan vier gezinnen huisvesting bood.

Voor onze jeugdige bezoekers hebben wij een bijzondere speeltuin aangelegd. Er staan verschillende klim- en klautertoestellen, schommels, glijbanen enz. Al deze onderdelen zijn gebouwd van natuurlijke materialen, passend bij ons museum. Deze speeltuin bestaat uit twee onderdelen: één voor de jeugd tot zes jaar en één voor de oudere jeugd.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina Wonen.

Een bijzondere grafsteen

Op het park ligt een bijzondere grafsteen afkomstig van de armenbegraafplaats te Opende. Bij deze steen hoort een opmerkelijk verhaal. Via deze link krijgt u meer informatie. En op de website van www.dodenakkers.nl staat het volgende verhaal: https://www.dodenakkers.nl/fryslan/opende.html.