Werken

Op deze pagina leest u een korte beschrijving van de werkzaamheden zoals die plaatsvonden in de tijdsperiode 1850-1950 op het Groningse en Friese platteland.

Akkers
De bewoners van deze streek verbouwden bij hun huizen vaak hun eigen aardappels, bonen en groenten. Op deze akkers worden op het museumterrein ook nu weer gewassen uit vroeger tijd verbouwd.

Werk van de spitkeetbewoners
Deze mensen hadden geen vast werk. In de zomer trokken ze naar de boeren op de Groninger klei om daar te wieden en naar de Friese greidhoek om daar te helpen bij de hooioogst. Ook werkten ze nog in de turfgraverijen in Groningen en Friesland. In de winter maakten ze onder andere heideboenders en gingen ze vlasbraken.

Expositieruimte
Vroeger lag in deze streken een dik pakket hoogveen. Tot ongeveer 1850 is dat afgegraven. In deze ruimte tonen we gereedschap dat bij het werk in het hoogveen werd gebruikt. Ook ligt hier gereedschap dat werd gebruikt in het laagveen. Daarnaast is hier gereedschap te zien dat werd gebruikt bij de vlasbewerking. Vooral het vlasbraken, dat hier veel werd gedaan om wat bij te verdienen, was erg ongezond door het vele stof dat hier bij vrijkwam. Jelle Dam beschrijft in zijn Jeugdherinneringen dat zijn broer door dit werk (stoflongen) is overleden.

Gereedschap
In het Wâldhúske staat veel gereedschap dat door de boeren werd gebruikt. In de Woningwetwoning is een grote verzameling gereedschap te zien van onder andere de timmerman, klompmaker, rietdekker en turfgraver.

Vee
De spitkeetbewoners hadden enkel een geit; in een Wâldhúske en een Woningwetwoning hield men soms enkele koeien met daarnaast meestal een geit, schaap, kalf of varken.

Skieppehok (schaapskooi)
Ons ruime ontvangstgebouw is gebouwd in de vorm van een schaapskooi. Vroeger lagen hier uitgestrekte heidevelden waarop de boeren uit de omliggende dorpen hun schapen lieten grazen. ’s Nachts verbleven die dieren in de schaapskooi. Dit gebouw past in deze vorm dus uitstekend bij ons museum. Het biedt ruimte voor groepen om hier een activiteit uit te voeren en ook kunnen we onze gasten hier uitstekend ontvangen.