Boeken

Bij De Spitkeet zijn de volgende boeken verkrijgbaar:

  1. Spitketen op de Friesch-Groningsche Heide
  2. Jeugdherinneringen van Jelle Dam
  3. Informatieboekje over het park

 

Spitketen op de Friesch-Groningsche Heide

In dit boek, dat geschreven is door Simon  Hoeksma, wordt een goed beeld geschetst van het moeilijke leven op de heide met slechte woonhutten en een enorme armoede. Het gaat om het gebied waarop de voormalige heidedorpen Harkema, Boelenslaan, Houtigehage en Opende-Zuid liggen. De volgende zaken komen onder andere aan de orde: het wonen in een plaggenhut, holwoning of kippenhok,  gebrek aan werk en inkomsten voor voeding en kleding, de ondersteuning door diaconie of armenvoogdij, de zware werkzaamheden die verricht werden tegen een laag loon, het opzetten van werkgelegenheidsprojecten en de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuur, gezondheid, kerkelijk leven, onderwijs en politiek.

Ook worden de ontwikkelingen geschetst van de langzame verbeteringen die tot stand kwamen, zoals het algemeen kiesrecht, sociale wetgeving en de sociale woningbouw. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de periode van opbouw: de komst van bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in de voormalige heidedorpen. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan het ontstaan van het themapark en openluchtmuseum. Het zeer lezenswaardige boek is voor slechts € 17,50 (hard kaft) of € 10 (zacht kaft) te koop bij Themapark De Spitkeet.

 

voorkant

 

Jeugdherinneringen van Jelle Dam

Jelle Dam (1857-1935), die zelf op de heide geboren en opgegroeid is, beschrijft in dit boek de moeilijke levensomstandigheden op de heide. Hij geeft een goed beeld van de armoede en ellende in de Friese en Groningse dorpen Harkema, Boelenslaan en Opende. Tevens wordt de opkomst van het socialisme aldaar in de tweede helft van de 19e eeuw beschreven.

Het boek is in de ontvangstruimte van het Themapark voor € 10,- verkrijgbaar.

boek jelle dam

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieboekje over het Openluchtmuseum – Themapark De Spitkeet

In dit informatieboekje kunt u meer informatie over het Themapark krijgen. Alle huisjes en andere objecten die op het themapark te vinden zijn, staan in dit boekje beschreven. U kunt het gebruiken als gids tijdens het bezichtigen van het park of het mee naar huis nemen om alles nog eens rustig door te lezen.

Het boekje is voor € 1,00 verkrijgbaar in de ontvangstruimte van het Themapark.