Lezing

Wij hebben over het themapark een powerpoint-presentatie gemaakt die we graag aan een breed publiek willen vertonen. Deze serie bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

  • De inleiding. Hierin wordt aan de hand van oude kaarten uitgelegd waardoor de Fries-Groningse heide in de 19e eeuw een arme streek was, hoe de heide ontstond, ontgonnen werd en hoe wij nu proberen het kleine heideveldje dat hier nog ligt, te behouden.
  • De rondleiding door het themapark. Net als bij de werkelijke rondleiding die een groep bezoekers op het park krijgt, nemen we een kijkje bij alle onderdelen zodat u een duidelijk beeld krijgt van wat hier te zien is.
  • Verschillende activiteiten. Gedurende het gehele seizoen organiseren wij op het themapark allerlei activiteiten, zoals tuinfietstochten, schapenscheren,  oude ambachten, de kloosterfietstocht, de kerstwandeltocht en nog veel meer. U bent van harte welkom.

Deze interessante powerpoint-lezing vertonen we graag op afspraak voor diverse verenigingen, zoals vrouwenverenigingen,  buurtverenigingen, ouderensozen, enz. in en buiten Friesland. Ook in It Skieppehok op het themapark kunnen we deze dia’s op afspraak vertonen.