Fiets- en wandelinformatie

spitkeet-fokke-ophuis-24-08-2013-62Het landschap in de wijde omgeving van Harkema is zeer gevarieerd en ideaal om op de fiets te leren kennen. Medewerkers van themapark De Spitkeet hebben in de afgelopen jaren een groot aantal fietstochten uitgezet. Deze tochten voeren u door het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden). Het is een gebied van ruim 25.000 hectare groot, onderdeel van de Friese Wouden, een streek in het oosten van Friesland. Zeer karakteristiek voor het landschap is de strokenverkaveling, die gepaard gaat met een zeer grote lengte aan houtwallen en elzensingels. Het gevolg is een intieme en kleinschalig aandoende beslotenheid. Een dergelijk landschapspatroon komt wel vaker voor in zand- en veengebieden, maar nergens in een zo grote omvang, noch is het elders in een vergelijkbare gave kwaliteit bewaard gebleven. Merkwaardig is ook het grote aantal dobben. De overheid riep het gebied in 2005, naast negentien andere gebieden, uit tot Nationaal Landschap wegens deze kenmerken.

79Er zijn meerdere fietsroutes mogelijk met afstanden van 10 tot 53 kilometer.  Wandelt u liever langs de eeuwenoude paden en door de Friese Wouden? Ook dat is vanuit het themapark “De Spitkeet”  heel goed mogelijk. Er zijn meerdere mogelijkheden vanaf 7 tot 25 kilometer. De routekaartjes zijn bij De Spitkeet verkrijgbaar en kosten € 1.- per stuk.

Er is een oplaadpunt aanwezig voor de elektrische fietsen.

Fietsroute-netwerk

Openluchtmuseum maakt onderdeel uit van het landelijk fietsroute-netwerk.

Fietsroute Openluchtmuseum De Spitkeet

Plan uw route met Fietsroutenetwerk

Voor fietsverhuur kunt u contact opnemen met www.renehiemstratweewielers.nl