Schenking / erfenis

 

Soms ontvangt het bestuur de volgende vraag: Kan ik mijn erfenis ten goede laten komen aan het Openluchtmuseum ‘De Spitkeet’ en hoe doe ik dat dan?

Er zijn twee mogelijkheden:

Mede-)erfgenaam De eerste optie is het goede doel als (mede-)erfgenaam benoemen in het testament. Daarmee krijgt het goede doel het recht op een percentage van de nalatenschap. U beslist zelf welk percentage dit is. Als mede-erfgenaam heeft het goede doel ook inspraak in de afwikkeling van de nalatenschap.

Legaat Een legaat opnemen is de tweede optie. Het lijkt op het benoemen van een erfgenaam met daarin het volgende verschil: Erfgenamen hebben inspraak in de afwikkeling van de nalatenschap, terwijl een legataris dit niet heeft. Een legaat kan betreffen een vast geldbedrag, een percentage van het saldo van de nalatenschap dan wel bepaalde waardevolle (onroerende) goederen.

In beide gevallen moet u dit via de notaris in een testament laten vastleggen. De notaris kan u hierbij verder adviseren.

Het Openluchtmuseum is een erkende ANBI stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat over (het deel van) de erfenis dat u ten goede laat komen aan het museum geen erfbelasting betaald hoeft te worden.

We verzekeren u dat de erfenis ten goede zal komen aan de doelstelling van ons museum, namelijk aandacht schenken aan het armoedige leven op de arme Fries-Groningse heide in de periode van 1850 tot 1950.